آیین تجلیل از رکورد داران ورزش‌های درون باشگاهی فیروز برگزار شد | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi