انتخاب سید محمد موسوی به‌عنوان «چهره ماندگار» | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi