بازدید معاونت تامین اجتماعی به مناسبت هفته تامین اجتماعی و تجلیل از آقای موسوی | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi